Funderingar kring livet & Internet

redovisning

RSS comment feed

Alla poster taggade som redovisning

Tips på bra målarkurser i Malmö?


skrivet den 06 mar av Admin, klockan:21:43

, säger Säpochefen Anders Thornberg. Thornberg hade på Folk och försvars konferens i Sälen sällskap av cheferna från Säpos motsvarigheter i Danmark, Norge och Finland. Enligt deras redovisning har totalt...


redovisning från Arbetsförmedlingen är inget undantag.   I slutet av december fanns 366 000 personer inskrivna vid någon av landets Arbetsförmedlingar. Det är 6 000 färre än för ett år sedan. De från början...


...bristerna i bokföring och redovisning, menar Leif Gustafson.   – Det handlar om ett bolag, som han inte är ansvarig för, men har varit aktiv i. Han har inte känt till att det har funnits några...


redovisning av tre månadslöner till den så kallade livvakten. Nu blir följden villkorlig dom och 50 dagsböter på totalt 23 000 kronor.   – Totalt sett handlar det om ett skatteundandragande på över 217 000...


Förra S-toppen Mona Sahlin straffas för skattebrott. Det handlar delvis om utebliven redovisning av tre månadslöner till den så kallade livvakten. Nu blir följden villkorlig dom och 50 dagsböter...


...materiel från sitt förband och även utnyttjat sin anställning som förrådsman och försvårat upptäckten genom vilseledande redovisning.   Beslut: Avsked.   ▪ En civilanställd förrådsman som ertappats med...


redovisning av hur det var förr, så ställer andra akten frågor om vilket slags stad det är vi vill leva i och, inte minst, vilka som ska och kan bo i den. Och det är väl där vi hittar bevekelsegrunderna hos det...


...förordningen och på ansökningsblanketten står det antal medlemmar. Det står inte antal medlemskap. Det framgår klart och tydligt, säger hon.   PRO förklarar sin redovisning med att medlemmar kan vara anslutna...


...innehöll en pedagogisk redovisning för vilka kriterier som måste vara uppfyllda för straffansvar för vållande till annans död och vållande till kroppsskada, de brott som utredningen har handlat om, var det...